Μπορείτε να προβάλετε τα φύλλα υλικών στο Adobe Reader ή μπορείτε να αποθηκεύσετε το επιθυμητό αρχείο με ένα κλικ με το δεξιό πλήκτρο του ποντικιού σαν αρχείο PDF στον υπολογιστή σας.

Pipetable (comparative Overview of the wall thickness) 
Φερριτική χάλυβες
Αρ. υλικούAISI 
1.4512TP 409
1.4713-
1.4720TP 409
1.4724TP 405
1.4742TP 430
1.4749TP 446
1.4762TP 446
Ωστενιτικοί χάλυβες
Αρ. υλικούAISI 
1.4828TP 309
1.4835253 MA
1.4841TP 314
1.4845TP 310/S/H
1.4864TP 330
1.4876Alloy 800
1.4877TP 32/27
1.4878TP 321 H
1.4893253 MA


Με βάση το νικέλιο χάλυβες
Αρ. υλικούAISI 
2.4605Alloy 59
2.4610Alloy C-4
2.4660Alloy 20
2.4816Alloy 600/L
2.4851Alloy 601
2.4856Alloy 625
2.4858Alloy 825