Malzemelerimiz farklı endüstrilerde kullanılır, özellikle:
 • Isıtma boruları olarak tel endüstrisinde,
 • Pirometre koruma boruları olarak,
 • Sivri borular / brülör boruları olarak açık yakma işlerinde,
 • Sanayi tipi fırın üretiminde, Örneğin tavlanmış borular ve müfl borular,
 • Hava ön ısıtıcıları ve reküperatörlerde,
 • Çelik üretiminde, yüksek fırınlarda, dökümhanelerde ve cüruf tesislerinde,
 • Crack borular ve pigtail olarak petrokimya endüstrisinde,
 • Yüksek ısılı yöntemler için kimya endüstrisinde,
 • Kurum fanlar ve püskürtme boruları olarak enerji santrallerinde,
 • Fırın boruları ve kayar raylar olarak haddehanelerde,
 • Yüksek sıcaklıklarda eşanjör boruları olarak aparat üretiminde,
 • Ölçüm ve ayar teknolojisinde ve ayrıca sıcak iletim boruları, vb olarak.